Стандарт 2010 г

РУСКИ ЧЕРЕН ТЕРИЕР
ПРОИЗХОД: Русия.
ПУБЛИКАЦИЯ на Стандарта 13,10,2010 год. .
НАЗНАЧЕНИЕ: охранително,служебно,спортно куче,куче компаньон.
КЛАСИФИКАЦИЯ ПО ФЦИ: Група 2. Пинчери ,шнауцери,молоси, планински и швейцарски пастирски кучета
Секция 2.1. Пинчери и шнауцери
Секция 2.1.4. Руски черен териер
Желателни са работни изпитания.
КРАТКА ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА: Руският Черен Териер (РЧТ) е създаден в Русия в края на 40 те и началото на 50 те години на ХХ век по пътя на сложно възпроизводително кръстосване на редица породи ,в това число ризеншнауцер,ерделтериер,ротвайлер и нюфаундленд..За исходна порода е послужил ризеншнауцера.Породата е била въведена в подмосковското училище за военно кучевъдство на базата на племенния питомник „Червена Звезда”Целта на създаване на породата е бил стремежът да се получи едро,смело,силно,управляемо куче с ярко изразени охранителни инстинкти,пригодно за носене на различни видове служби,леко приспособяващо се към различни климатични условия. Породата е призната от FCI през 1984 год
ОБЩ ВИД: Руският Черен Териер (РЧТ) – Едро,атлетически сложено куче с леко разтегнат формат ,здрав към груб тип.Пртижава масивни кости и силна мускулатура. Хармонично.Отличава се с голяма глава,компактен,обемен и дълбок корпус.
ВАЖНИ ПРОПОРЦИИ:
Височина в холката за мъжките 72-76см,за женските 68-72 см.Дължината на корпуса не превишава височината в холката при мъжките с повече от 6%,при женските с повече от 8%. Дълбочината на гърдите съставя не по малко от 50 % от височината на кучето в холката. Дължината на главата е не по –малко от 40 % от височината в холката.Муцуната е малко по къса от черепната част
ПОВЕДЕНИЕ, ТЕМПЕРАМЕНТ. РЧТ: е куче с големи достойнства,уверено в себе си,добре управляемо във всяка ситация.В екстремални ситуации незабавно заема активно-отбранителна позиция,бързо се успокоява при изчезване на опасността. РЧТ притежава отлично здраве,издръжлив,непретенциозен,обаятелен,умен и дружелюбен.Леко се приспособява към различни климатични условия,добре се подава на дресировка,работоспособен и надежден
ГЛАВА
Пропорционална с общото сложение голяма,масивна,дълга(не по-малка от 40% спрямо височината в холката), умерено широка в черепната част с закръглени, но не рязко изразени сухи скули. Лобът е плосък преходът от лоба към муцуната е забележим ,но не рязък,линиите на лоба и на муцуната са паралелни.Надочните дъги и задтилъчната кост са умерено изразени. Носната гъба е голяма и черна
Муцуна: Муцуната е масивна ,обемна,широка в основанието,леко стесняваща се към носната гъба ,малко по-къса от черепната част .”Мустаците” и „брадата” подчертават обема на муцуната и и придават правоъгълна,тъпа форма.Устните са дебели, месести,добре пигментирани,плътно прилягащи.Пигментацията в муцуната е тъмна
ЗЪБИ И ЗАХАПКА:Зъбите са големи,бели плътно прилягащи един към друг,в пълен комплект в съответствие със зъбната формула(42 зъба) резците в основанието са разположени в линия.Захапката е ножична
ОЧИ: Очите са неголеми с овална форма,право и широко поставени,тъмни.Клепачите са сухи,плътно прилягащи,черни.
УШИ: Ушите са високо и симетрично поставени,неголеми,висящи на хрущялите,с триъгълна форма,предният край приляга към скулите..Висящата част от ухото е плътна без бръчки.
ШИЯ: Шията е масивна,суха,мускулеста,по дължина примерно равна на дължината на главата,поставена е под ъгъл окло 45 градуса относно линията на хоризонта. Гривата е силна ,добре изразена
КОРПУС:
Корпусът е монолитен,дълбок,обемен,добре балансиран. Горната линия е леко наклонена по напраление от холката към основанието на опашката. Холката е мощна,дълга,добре развита. При мъжките е по изразена отколкото при женските. Гърбът е здрав,прав,мускулест съставя полвината от горната линия(от началото на холката до основанието на опашката). Поясницата е широка,къса,мускулеста,леко изпъкнала,дължината и е равна на полвината от дължината на гърба.Крупата е широка,мускулеста,леко наклонена с умерена дължина.
ГЪРДИ: дълбоки,дълги,широки,с дълги леко изпъкнали ребра,внапречно сечение има овална форма . Долната линия на гърдите се намира на една линия с лакътната става или малко по –ниско от нея. Гръдната кост е дълга. Предната част на гърдите леко излиза напред спрямо раменната става и е добре запълнена с мускулатура. Коремът е умерено повдигнат . Мастните натрупвания са слабо изразени. Опашката е дебела в основанието,високо поставена. Държи се енергично ,но в основанието не трябва да бъде насочен към главата.Обичайно се купира в ранна възраст. Некупираната опашка както и неговата дължина и форма не влияат на оценката. Предпочитание се отдава на саблевидната или сърповидна опашка.
КРАЙНИЦИ
ПРЕДНИ КРАЙНИЦИ:
При оглед отпред са прави и паралелни.При оглед отстрани лопатките са дълги,широки,косо поставени .Раменният ъгъл е около 100 градуса. Рамото е не по късо от лопатката,мускулесто. Лактите са насочени строго назад. Подлакътя е дебел,закръглен,прав,със средна дължина,отвесно поставени при поглед отпред и отстрани.Китките са къси ,масивни,поставени леко наклонено при поглед отстрани. Височината в лакътя(на нивото на лакетния израстък) съставя 50-52 % от височината в холката .
ЗАДНИ КРАЙНИЦИ
При поглед отзад са прави и паралелни поставени малко по широко от предните,постановката е леко изтеглена .Бедрата са достатъчно дълги,леко наклонени,широки ,с добре развита обемна мускулутура. Подбедрицата наклонена не по къса от бедрото. Ъглите на скакателните стави са добре изразени .Китките са масивни ,не дълги ,поставени отвесно.
ЛАПИ
Големи,сводести,събрани с кръгла форма.Задните лапи са по малки и по овални от предните. Ноктите и възглавничките са черни. Вълчите нокти трябва да са отстранени.
ДВИЖЕНИЯ:
Движенията са свободни и балансирани..Характерен алюр – енергичен широк тръс за сметка на силен тласък на задните крака и значителен мах на предните .Ставите на крайниците свободно се сгъват и разгъват.. Гърбът по време на движение запазва здравината си и заедно с поясницата леко пружинира .
КОЖА
Кожата е плътна,добре прилягаща без бръчки и провисналости,достатъчно еластична ,равномерно пигментирана.
КОСМЕНА ПОКРИВКА
Козината е груба,гъста. Космената покривка е двойна. Състои се от гъст,груб,плътен основен косъм с вълна и по-мек и къс ,гъст подкосъм..Основният косъм покрива цялото тяло и в естествено състояние има дължина 5-15 см..Добре развитият украсяващ косъм образува на главата обилно развити „бакембарди”,мустаци” и „брада”. Предните и задните крайници са покрити с дълъг и гъст украсяващ косъм. Задължителен е груминга по установената форама.
ЦВЯТ:
Цветът е черен и черен с незначително изсветляване (не повече от 1/3 от общата повърхност) РЪСТ И ТЕГЛО:
Предпочитаният ръст за мъжките е 72 – 76 см,за женските 68-72 см.Мъжките не трябва да бъдат по –ниски от 70 см и по високи от 78 см,женските не по-ниски от 66 см и не по високи от 74.Теглото на мъжките е 50-60кг ,за женските 45-50 кг.По едрият ръст при пропорционално сложение и запазване на породния тип не се явява недостатък.
ДЕФЕКТИ: Всяко отклонение от вишеуказаните пунктове трябва да се разглежда като дефект.Сериозността на отношението към дефекта трябва да бъде пропорционална на неговата степен.
НЕДОСТАТЪЦИ:
• незначителни отклонения от половия тип;
• незначителна вялост или възбудимост;
• къса или лека глава;
• закръглен череп;
• големи,асиметрично разположени уши,недостатъчно плътно прилягащи уши
• кръгли,светли,косо или близко поставени очи.отпуснати клепачи,лесно видим трети клепач;
• недостаточно пигментирана уста или устни;
• къса,отпусната,недостатъчно мускулеста шия;
• недостаточно изразена холка;
• переслежина;
•.мек ,тесен гръб;
• дълга,тясна,недостатъчно мускулеста поясница;
• къс,прав или скосен круп;
• недостаточно дълбоки или широки,къси гърди;
• плоски отпред гърди;
• излишно повдигнат или провиснал корем;
• право рамо;
• леко искривен подлакът;
• леко къси или дълги подлакти;
• леко ивити навън или навътре лакти;
• незначителен о отворни китки или насочени навътре
• незначително изправени ъгли на задните крака;
• незначителна саблистост;
• леко завъртяни навътре или навън скакателни стави;
• недостаточно свободни, тежки, къси, вяли, недостаточно балансирани движения;
• незначителна высокозадост в движение;
• незначително раскачане на крупата в движение,
• тръс,нарушаван от раван
• мека,права или излишно къдрава козина;
• удължен подкосъм частично закриващ основния косъм ,недостатъчно развит подкосъм;
• излишно вълниста,права,частично прилягаща козина
• лек кафяв оттенък на козината;
• излишно недоверчиво поведение, отчетливо недружелюбност, страхливост, флегматичност;
• изразена нелинейност при расположението на резците в долната челюст,малки резци.
ПОРОЦИ
Същите дефекти изразени в по-значителна степен, опашка насочена в основата към главата.
ДИСКВАЛИФИЦИРАЩИ ПОРОЦИ
• – рязко отклонение от желаемия породен тип в страна на изходните породи
• – страхливост,холеричност,неупавляема агресивност;
• – нечерна носна гъба;
• – белмо;
• – различни по цвят очи;
• – козинец;
• – всички отклонения от ножчната захапка;
• – отсъствие на всеки зъб;
• – мека,къса,ватна козина;
• – отсъствие на украсяващ косъм по краката и главата;
• – нестандартен цвят;
• – наличие на бели петна и отметки;
• – точно ограничени участъци на обилно изсветляване;
• – значително отслабване на цвета по крайниците;
• – крипторхизъм.
ЗАБЕЛЕЖКА: Мъжките трябва да имат два нормални семенника спуснати в торбичките.Болните кучета,имащи наранявания и травми се оставят без оценка.